Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trực tuyến năm 2022"

Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tuyến năm 2023"

Căn cứ Kế hoạch số 402/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND thành phố Hội An về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tuyến năm 2023"; Công văn số 505/UBND ngày 14/3/2023 của UBND thành phố Hội An về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 402/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND thành phố Hội An về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tuyến năm 2023".

Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND thành phố Hội An về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tuyến năm 2023". Nay, Ban Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tuyến năm 2023" (viết tắt là BTC) ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại UBND 13 xã, phường trên địa bàn thành phố.

II. NỘI DUNG THI.

1. Luật phòng, chống tham nhũng 2018

2. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị.

III. HÌNH THỨC THI

1. Đăng ký dự thi

- Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) tại địa chỉ: http://timhieuluatpctn.hoian.gov.vn

- Người tham gia dự thi thực hiện việc đăng ký tài khoản để tham gia cuộc thi; thông tin người đăng ký dự thi sẽ là căn cứ để BTC xét và trao giải. Người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi. 

- BTC sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ nội dung thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

2. Cách thức dự thi

- Mỗi người tham gia dự thi 01 bài bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm được thiết kế sẵn.

- Bài thi có 20 câu hỏi chính và 01 câu hỏi phụ. Để trả lời câu hỏi thí sinh nhấp chuột vào từng đáp án và phải trả lời đầy đủ tất cả các câu hỏi mà Ban tổ chức cuộc thi đưa ra, sau đó bấm "hoàn tất". Các câu hỏi chính với hình thức trắc nghiệm về nội dung trong các văn bản có liên quan tại mục II của Thể lệ này; đối với câu hỏi phụ, người dự thi phải “dự đoán có bao nhiêu người tham gia dự thi”.

- Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đầy đủ các câu hỏi chính và câu hỏi phụ. 

- Người dự thi sử dụng tài khoản duy nhất của mình để tham gia cuộc thi. Nghiêm cấm hành vi làm bài thay người khác dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ hủy kết quả thi cũng như không xem xét khen thưởng đối với đơn vị đó.

- Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật trên website. Sau khi hoàn thành người dự thi sẽ biết ngay kết quả và thời gian thực hiện bài dự thi của mình.

3. Cách chấm chọn và xét khen thưởng

a. Đối với tập thể: 

- Tỷ lệ (%) xếp từ cao đến thấp: Số cán bộ, công chức và người lao động tham gia dự thi hợp lệ trên tổng số cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị.

- Số bài trả lời đúng câu hỏi chính nhiều nhất. 

- Số bài dự đoán số người tham gia dự thi chính xác nhất. 

- Thời gian đơn vị hoàn thành bài thi sớm nhất (đạt 100%).

b. Đối với cá nhân:

- Trả lời câu hỏi chính đúng nhiều nhất.

- Dự đoán số người tham gia dự thi chính xác nhất. 

- Thời gian hoàn thành bài thi sớm nhất.

IV. THỜI GIAN THI

Tổ chức trong thời gian từ 01/4/2023 đến ngày 30/4/2023.

Thời gian thi cụ thể sẽ được thông tin trên Trang thông tin điện của UBND thành phố Hội An tại địa chỉ: http://timhieuluatpctn.hoian.gov.vn

V. GIẢI THƯỞNG: 

- Đối với tập thể: 03 giải

+ 01 giải nhất:     1.000.000đ;

+ 01 giải nhì:          700.000đ;

+ 01 giải ba:            500.000đ;

- Đối với cá nhân: 03 giải

+ 01 giải nhất:        500.000đ;

+ 01 giải nhì:          400.000đ;

+ 01 giải ba:            300.000đ;

- Căn cứ vào kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức họp, thống nhất để xem xét, quyết định khen thưởng và cấp Giấy chứng nhận cho tập thể và các cá nhân đạt giải. 

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC: 

Trong quá trình triển khai thực hiện có điều gì bất cập, vướng mắc thì liên hệ Ban Tổ chức cuộc thi (qua Thanh tra thành phố số 09B Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An hoặc trực tiếp qua SĐT Đ/c Phương: 077.644.0089) để giải thích, hướng dẫn. 

 Trên đây là Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tuyến năm 2023". Đề nghị UBND các xã, phường triển khai và phát động cho cán bộ, công chức và người lao động tham gia để cuộc thi đạt kết quả tốt. Đây cũng là một trong các tiêu chí chấm điểm thi đua hằng năm nên đề nghị lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. 

Mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật tại địa chỉ: http://timhieuluatpctn.hoian.gov.vn./.

 

Tài liệu tham khảo