Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trực tuyến năm 2022"

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trực tuyến năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 457/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND thành phố Hội An về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trực tuyến năm 2022 và Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND thành phố Hội An về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trực tuyến năm 2022 , Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập  trên địa bàn thành phố Hội An (trừ trường THPT).

II. NỘI DUNG THI.

Tập trung vào những nội dung về: Luật phòng, chống tham nhũng 2018; Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị.

III. HÌNH THỨC THI

1. Đăng ký dự thi

- Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) tại địa chỉ: http://timhieuluatpctn.hoian.gov.vn

- Người tham gia dự thi thực hiện việc đăng ký tài khoản để tham gia cuộc thi; thông tin người đăng ký dự thi sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi. 

- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ nội dung thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

2. Cách thức dự thi

- Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm được thiết kế sẵn.

- Mỗi đợt thi có 20 câu hỏi chính và 01 câu hỏi phụ. Để trả lời câu hỏi thí sinh nhấp chuột vào từng đáp án và phải trả lời đầy đủ tất cả các câu hỏi mà Ban tổ chức cuộc thi đưa ra, sau đó bấm "hoàn tất". Các câu hỏi chính với hình thức trắc nghiệm về nội dung trong các văn bản có liên quan theo mục II thể lệ này; tại câu hỏi phụ, người dự thi phải “dự đoán có bao nhiêu người trả lời đúng cả 20 câu hỏi chính”.

- Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đầy đủ các câu hỏi chính và câu hỏi phụ. 

- Mỗi đợt, người dự thi sử dụng tài khoản duy nhất của mình để tham gia cuộc thi với số lần thi không quá 5 lần và lấy kết quả của Lần thi cuối cùng làm căn cứ xét giải. (Nghiêm cấm hành vi làm bài cho người khác dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ hủy kết quả thi cũng như xử lý theo quy định các cá nhân có liên quan và của cả đơn vị đó).

- Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật trên website. Sau khi hoàn thành người dự thi sẽ biết ngay kết quả và thời gian thực hiện bài dự thi của mình.

3. Cách tính điểm

Người đạt giải là người trả lời câu hỏi chính đúng nhiều nhất và dự đoán số người dự thi chính xác nhất (hoặc gần chính xác nhất). Trường hợp có nhiều người cùng trả lời câu hỏi chính đúng nhiều nhất và dự đoán trùng số người dự thi thì Ban Tổ chức sẽ ưu tiên người có thời gian trả lời nhanh nhất và sớm nhất. 

IV. THỜI GIAN THI

Tổ chức trong thời gian từ 01/8/2022 đến ngày 31/8/2022.

Thời gian thi cụ thể sẽ được thông tin trên Trang thông tin điện của UBND thành phố Hội An tại địa chỉ: http://timhieuluatpctn.hoian.gov.vn

V. GIẢI THƯỞNG: 

- Đối với tập thể: 01 giải nhất; dành cho đơn vị có số lượng người tham dự thi hoặc số lượt tham gia nhiều nhất và kết quả thi đạt chất lượng cao.

 Giải Nhất, mỗi giải 1.000.000đ

- Đối với cá nhân: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba

+ Giải nhất, mỗi giải 500.000đ;

+ Giải nhì, mỗi giải 400.000đ;

+ Giải ba, mỗi giải 300.000đ;

- Căn cứ và kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi xem xét, quyết định khen thưởng và cấp Giấy chứng nhận cho tập thể và các cá nhân đạt giải. 

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC: Thanh tra thành phố Hội An, 09 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An.  

 Trên đây là Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trực tuyến năm 2022. Ban Tổ chức có thể điều chỉnh, thay đổi, bổ sung Thể lệ để phù hợp với tình hình thực tế. Mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật tại địa http://timhieuluatpctn.hoian.gov.vn

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai và phát động cho cán bộ, viên chức, người lao động tham gia để cuộc thi đạt kết quả tốt./.

Tài liệu tham khảo