Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trực tuyến năm 2024"

Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tuyến năm 2024"

Căn cứ Kế hoạch số 1125/KH-UBND ngày 24/4/2024 của UBND thành phố Hội An về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tuyến năm 2024"; Công văn số 1483/UBND ngày 27/5/2024 của UBND thành phố Hội An về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 1125/KH-UBND ngày 24/4/2024 của UBND thành phố Hội An về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tuyến năm 2024".

Thực hiện Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của UBND thành phố Hội An về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tuyến năm 2024". Nay, Ban Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tuyến năm 2024" (viết tắt là BTC) ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1.Đối tượng tham gia dự thi:Cán bộ, công chức, viên chức hiện đang làm việc tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các đơn vị trường học thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ (kê khai lần đầu, kê khai hằng năm, kê khai bổ sung và kê khai phục vụ công tác cán bộ).

2.Đối tượng không tham gia dự thi:Thành viên Ban tổ chức cuộc thi và

cơ quan Thanh tra thành phố (Cơ quan chủ trì).

II. NỘI DUNG THI.

1.Luật phòng, chống tham nhũng 2018

2.Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị.

III. HÌNH THỨC THI

1. Đăng ký dự thi

- Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) tại địa chỉ: http://timhieuluatpctn.hoian.gov.vn

- Người tham gia dự thi thực hiện việc đăng ký tài khoản để tham gia cuộc thi; thông tin người đăng ký dự thi sẽ là căn cứ để BTC xét và trao giải. Người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi.

- BTC sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ nội

dung thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

2. Quy định về chia khối tham gia dự thi

Để đảm tính khách quan, Ban tổ chức sẽ chia làm 6 khối tham gia dự thi;

cụ thể:

- Khối xã, phường;

- Khối cơ quan chuyên môn;

- Khối đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố;

- Khối Mẫu giáo - Mầm non;

- Khối Tiểu học;

- Khối Trung học cơ sở (Bao gồm các Trường Tiểu học - Trung học cơ sở).

3. Cách thức dự thi

- Mỗi người tham gia dự thi bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm được thiết kế sẵn. Mỗi người chỉ được tối đa 02 lần tham gia dự thi, hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả lần thi tốt nhất của người tham gia dự thi.

- Bài thi có 20 câu hỏi chính và 01 câu hỏi phụ. Để trả lời câu hỏi thí sinh nhấp chuột vào từng đáp án và phải trả lời đầy đủ tất cả các câu hỏi mà Ban tổ chức cuộc thi đưa ra, sau đó bấm "hoàn tất". Các câu hỏi chính với hình thức trắc nghiệm về nội dung trong các văn bản có liên quan tại mục IIcủa Thể lệ này; đối với câu hỏi phụ, người dự thi phải “dự đoán có bao nhiêu người trả lời đúng 20 câu hỏi” .

- Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đầy đủ các câu

hỏi chính và câu hỏi phụ.

- Người dự thi sử dụng tài khoản duy nhất của mình để tham gia cuộc thi. Nghiêm cấm hành vi làm bài thay người khác dưới mọi hình thức, nếu phát hiện sẽ hủy kết quả thi cũng như không xem xét khen thưởng đối với đơn vị đó.

- Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật trên website. Sau khi hoàn thành người dự thi sẽ biết ngay kết quả và thời gian thực hiện bài dự thi của mình.

4. Cách chấm chọn và xét khen thưởng

4.1.Đối với tập thể:Ban Tổ chức sẽ họp, xét và trao giải cho 01 tập thể đứng đầu mỗi khối với các tiêu chí sau:

- Tỷ lệ (%) xếp từ cao đến thấp: Số cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự thi hợp lệ trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng tham gia dự thi của đơn vị.

- Số bài trả lời đúng câu hỏi chính nhiều nhất.

- Số bài dự đoán câu hỏi phụ chính xác nhất.

- Thời gian đơn vị hoàn thành bài thi sớm nhất (đạt 100%).

4.2.Đối với cá nhân:Ban tổ chức sẽ họp, xét và trao giải đối với tất cả

các cá nhân tham gia dự thi (không tính khối thi) theo các tiêu chí sau:

- Trả lời câu hỏi chính đúng nhiều nhất.

- Dự đoán câu hỏi phụ chính xác nhất.

- Thời gian hoàn thành bài thi sớm nhất.

IV. THỜI GIAN THI

Tổ chức trong thời gian từ 01/6/2024đến ngày 30/6/2024 .

Thời gian thi cụ thể sẽ được thông tin trên Trang thông tin điện của UBND thành phố Hội An tại địa chỉ: http://timhieuluatpctn.hoian.gov.vn

V. GIẢI THƯỞNG:

1.Đối với tập thể:06 giải, mỗi giải có giá trị: 1.000.000 đồng, cụ thể:

+ 01 giải nhất khối xã, phường;

+ 01 giải nhất khối cơ quan chuyên môn;

+ 01 giải nhất khối đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố;

+ 01 giải nhất khối Mẫu giáo - Mầm non;

+ 01 giải nhất khối Tiểu học;

+ 01 giải nhất khối Trung học cơ sở (bao gồm các trường Tiểu học - Trung học cơ sở)

2.Đối với cá nhân:03 giải

+ 01 giải nhất: 500.000đ;

+ 01 giải nhì: 400.000đ;

+ 01 giải ba: 300.000đ;

* Căn cứ vào kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức họp, thống nhất để xem xét, quyết định khen thưởng và cấp Giấy chứng nhận cho tập thể và các cá nhân đạt giải.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC:

Trong quá trình triển khai thực hiện có điều gì chưa rõ thì liên hệ Ban Tổ chức cuộc thi (qua Thanh tra thành phố số 09B Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An hoặc trực tiếp qua Đ/c Nguyễn Thị Ánh Phương - Chuyên viên Thanh tra thành phố - SĐT: 077.644.0089) để giải thích, hướng dẫn.

Trên đây là Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tuyến năm 2024". Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đúng, đủ thành phần để cuộc thi đạt kết quả tốt nhất.

Mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật tại địa chỉ:

http://timhieuluatpctn.hoian.gov.vn./.